Výsledkem certifikace je udělení CERTIFIKÁTU a zveřejnění v Seznamu certifikovaných e-shopů.
 
Po zveřejnění klientům zasíláme iv papírové formě samotný certifikát včetně dokumentace jakou jsou faktury v papírové formě nakolik někteří klienti požadují zaslat faktury iv papírové formě ačkoli používáme zaručený elektronický podpis na podepisování elektronických faktur, vžilo jsme si tedy, že s certifikátem zašleme i faktury v papírové formě. Tyto faktury už klienti nehradí, nakolik jsou v plné výši uhrazeny.
 
Udělením certifikátu se však naše činnost nekončí a v průběhu platnosti provádíme namátkové kontroly v e-shopech abychom zajistili důvěryhodnost uděleného certifikátu.

Samozřejmě že během platnosti certifikátu se na nás obracejí klienti s žádostmi o stanovisko nebo doporučení, které mají poskytované v balíku certifikace.

Telefónni kontakt+421 944 111 530
Komunikacetelefon / online / e-mail
Působímena území České republiky